Biorąc pod uwagę przyszłość swoją oraz twoich najbliższych, bardzo istotne okazuje się zawczasu zwracanie uwagi na to, żeby właściwie zaplanować oszczędności. Na stare lata przyda się mieć zaskórniaki, które będą mogły podratować nas w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, jak także w momencie, kiedy będzie nam gorzej szło w pracy zawodowej, lub gdy z niej w ogóle zrezygnujemy . Sposobem na to, aby móc zagospodarować środki pieniężne należycie jest składka realizowana praktycznie przez całe nasze życie zawodowe, a zatem regularne wpłaty na subkonto w zakładzie ubezpieczeń społecznych bądź w otwartym funduszu emerytalnym. Bardzo często jednakże zdarza się tak, iż osoby stojące przed koniecznością postawienia na  któryś z tych wariantów, nie mogą zdecydować się, jaki rodzaj decyzji podjąć.

Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na istotne dane statystyczne. Otóż składka emerytalna w całości to ponad 19,5 procent, patrząc na podstawę wymiaru, a zatem jej część dominująca, główna to ponad 12,2 procent. Tyle dokładnie trafia na naszą przyszłość w ramach składek uiszczanych na zus.

Dodatkowo warto wspomnieć także o sumie 2,9 procent, które dopisane są do subkonta jeżeli zostaniemy w zakładzie. Gdy z kolei przejdziemy do ofe, wtedy kwota ta będzie przeliczona na jednostki rozliczeniowe. Następnie dojdzie do jej zainwestowania.

 

Różnica, jeżeli chodzi o efekty końcowe polega natomiast na tym, że w zakładzie ubezpieczeń społecznych, składki te są zapisywane na koncie, a później poddawane waloryzacji. W tym celu stosowane są natomiast określone wskaźniki.